Podologisch onderzoek/zooltherapie

  • Identiteitskaart
  • Schoenen die je het meeste draagt: alledaagse schoenen, werkschoenen, sportschoenen,…
  • Een korte broek/turnbroek voor de stap- en loopanalyse
  • Eventueel huidige of oude zolen

Podologische voetverzorging voor diabetespatiënten

Voorschrift voorgeschreven door uw huisarts of endocrinoloog met vermelding:

    • Type diabetes
    • Risicogroep (1, 2a, 2b of 3)
    • Traject (voortraject, zorgtraject of diabetesconventie)